مارا به دعا کاش نسازند فراموش - رندان سحرخیز که صاحب نفسانند - فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک باد INSERT INTO counter1705 (visitor_id,visitor_ip, visitor_browser, visitor_hour, visitor_minute, visitor_day, visitor_month, visitor_year, visitor_refferer, visitor_page, visitor_date) VALUES ('yasshare.ir','54.162.136.26', '', '10', '30', '24', '05', '17', '', 'www.yasshare.ir/', '20170524')